قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱ روی اندود

اطلاعات تکمیلی

ضخامت(mm)

۱.۵

مشخصات محصول

قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱ روی اندود

حالت

رول

قیمت(تومان)

0

واحد

کیلوگرم

محل تحویل

کارخانه

تاریخ

۱۴.۲.۱۱.۲۵

تولید کننده

روی اندود